Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej


Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Początek rekrutacji na Fakultatywne Studia Pedagogiczne - 8 maja 2017r.

Zapraszamy.